Ölçü Aletleri Yönetmeliği 2014/32/AB Değişiklik 14 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30210 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MADDE 1 – 29/6…

 

 

Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Ölçü Aletleri Yönetmeliği 2014/32/AB Değişiklik

14 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30210

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MADDE 1 – 29/6/2016 tarihli ve 29757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB)’nin 21 inci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Ek metroloji işareti, CE işaretini takip edecek şekilde bulunur. Onaylanmış kuruluşun EK-II’de belirtilen imalat kontrol aşamasına katılmış olması durumunda, bu kuruluşun kimlik kayıt numarası da CE işareti ve ek metroloji işaretini takip edecek şekilde bulunur. Onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarası, kuruluşun kendisi tarafından veya vereceği talimatlar doğrultusunda, imalatçı veya imalatçının yetkili temsilcisi tarafından iliştirilir. İlgili onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarası silinmez veya kaldırıldıktan sonra yok olacak özellikte olmak zorundadır.

(6) CE işareti, ek metroloji işareti ve uygun olduğunda onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarasını takip edecek şekilde, özel bir riski veya kullanımı belirten başka bir işaret bulunabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
29/6/2016 29757