Korunmaya Muhtaç Çocukların İşe Yerleştirilmesi 20 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30216  Karar Sayısı : 2017/10839 Ekli “Korunmaya Muhtaç Çocukl…

 

 

BKK 2017/10839 Korunmaya Muhtaç Çocukların İşe Yerleştirilmesine İlişkin Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tüzük

Korunmaya Muhtaç Çocukların İşe Yerleştirilmesi

20 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30216 

Karar Sayısı : 2017/10839

Ekli “Korunmaya Muhtaç Çocukların İşe Yerleştirilmesine İlişkin Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tüzük”ün yürürlüğe konulması; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 7/3/2016 tarihli ve 34781 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 11/9/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLARIN İŞE YERLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN TÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA TÜZÜK

MADDE 1– 10/2/1995 tarih ve 95/6542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Korunmaya Muhtaç Çocukların İşe. Yerleştirilmesine İlişkin Tüzük yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2– Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

MADDE 3– Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.