6772 Sayılı Kanun 2021 İlave Tediye 3348 31 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31351 Karar Sayısı: 3348 1- 4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun k…

 

 

4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2021 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3348)

 

6772 Sayılı Kanun 2021 İlave Tediye 3348

31 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31351

Karar Sayısı: 3348

1- 4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2021 yılında, mezkûr Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 29/1/2021, diğer yarısının 11/5/2021 tarihinde ödenmesine,

2- Söz konusu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına 2021 yılında, aynı Kanunun 2 nci maddesine göre ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 24/12/2021 tarihinde ödenmesine;

6772 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

30 Aralık 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI