Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (Sıra No: 8) Pilot İller Dışında MUHSGK Uygulamasına Geçiş 01.07.2020 Tarihine Ertelendi 04 Nisan 2020 Tarihli Res..

 

 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 8)

 

 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (Sıra No: 8)

 

04 Nisan 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31089

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

MADDE 1 – 18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Diğer maddeleri 1/7/2020 tarihinde,”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı müştereken yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

18/2/2017 29983

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1- 21/12/2017 30277
2- 29/5/2018 30435
3- 27/10/2018 30578
4- 27/7/2019 30844
5- 9/2/2020 31034