DUYURU 468 web sitemize eklenmiş olup, aşağıdaki konular hakkındadır.

  1. Mücbir Sebep Hali Kapsamında Sayılanların Prim Ödeme Sürelerinin Ertelenmesi

Özet: Mücbir sebep halinde kabul edilenlerin

— 2020/Nisan ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Mart ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 31/10/2020 tarihinin cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle 02/11/2020 tarihine,

— 2020/Mayıs ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Nisan ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 30/11/2020 tarihine,

— 2020/Haziran ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Mayıs ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 31/12/2020 tarihine ertelenmiştir.

Kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi, belge ve beyanname ile yapılması gereken başvuruların sürelerinde ertelemeye gidilmemiş olup cari usul ve sürelere göre işlem yapılacaktır.

  1. Kar Dağıtımlarına Kısıtlama Tavsiyesi

Özet: Sermaye şirketlerinin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak bu yıl gerçekleştirilecek genel kurul toplantılarında gündeme alınacak nakit kâr payı dağıtımı kararlarında, “geçmiş yıl kârlarının dağıtıma konu edilmemesi, dağıtım tutarının 2019 yılı net dönem karının %25’ini aşmaması ve yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilmemesi” yönünde Ticaret Bakanlığı tarafından talepte bulunulmuştur. Şirketler Bakanlığın isteklerini genel kurulda gündeme getirmek zorundadır. Ancak tavsiye niteliğinde olduğu değerlendirilen bu talebe uyulup uyulmaması genel kurulun inisiyatifine bağlıdır.

  1. Covid-19 ile Mücadele Sürecinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilinmesi Gerekenler

Özet: Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun web sitesinde yayımlanan “Covid-19 ile Mücadele Sürecinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilinmesi Gerekenler” başlıklı kamuoyu duyurusunda veri sorumlularının başta sağlık verisi olmak üzere kişisel verileri işlerken dikkat etmeleri gereken hususlara yer verilmiştir.

  1. GİB e-Beyanname Duyuruları

Özet: Harç bildirimleri, Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve 1003A kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi güncellemeleri yapılmıştır.

  1. Mücbir Sebep Nedeniyle İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Sürelerinin Uzatılması

Özet: Koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle, 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesinde düzenlenen tecil-terkin uygulaması kapsamında teslim edilen malların ihracat sürelerinin uzatılmasına ilişkin Sirküler yayınlandı.

  DUYURU için tıklayınız.

  DUYURU’lara “ https://www.erisymm.com/duyurular/ ” web adresimizden ulaşabilirsiniz.

   Günlük mevzuat akışına “https://www.erisymm.com/category/genel/ “web adresimizden ulaşabilirsiniz.

   Bilgilerinize sunulur.