yasal defterler ile ilgili görsel sonucu

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun kapanış tasdikleri ile ilgili 64. maddesinin üçüncü fıkrasının dördüncü cümlesi uyarınca “Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar, yönetim kurulu karar defterinin (Ltd. Şti.’ler için müdürler kurulu karar defterinin ) kapanış onayı ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar notere yaptırılır.”

Bu düzenleme uyarınca hesap dönemi takvim yılı olan işletmeler, 30.06.2019 tarihine kadar 2018 yılı yevmiye defterlerinin kapanış onayını notere yaptırmalıdırlar.

Türk Ticaret Kanununun 562/1-c bendine göre; 64’üncü maddenin üçüncü fıkrası uyarınca gerekli onayları yaptırmayanların 2019 yılı için 7.658 TL idari para cezasıyla cezalandırılması gerekmektedir.

Ticari defterlerin elektronik ortamda tutulması hâlinde yevmiye defterinin kapanışında noter onayı aranmamaktadır.