Eriş YMM | Yeminli Mali Müşavirlik,  Tasdik, Denetim  ve Danışmanlık Hizmetleri

DUYURU 436 web sitemize eklenmiş olup, aşağıdaki konular hakkındadır.

1. Kur Farklarının KDV’ye Tabi Olduğuna İlişkin KDV Kanununda Düzenleme Yapılarak Konu Açıklığa Kavuştu

2. 2019 Yılında Gerçekleştirilecek İmalat Sanayiine Yönelik Teşvik Belgeli İnşaat Harcamalarına İlişkin KDV İade Konusu Edilebilecek

3. 2019 Yılında Gerçekleştirilecek İmalat Sanayiine Yönelik Teşvik Belgeli Yatırımlarda İndirimli Kurumlar Vergisi Daha Yüksek Oranlarda Uygulanabilecek

4. Kira Artış Oranlarının Üst Sınırı Yeniden Belirlendi (Yürürlük: 1.1.2019)

5.İşsizlik Sigortasında “Son 120 Gün” Prim Ödeme Şartı Kaldırıldı (Yürürlük: Yayımı Tarihinden Sonra Hizmet Akdi Feshedilenler İçin Uygulanmak Üzere Yayımı Tarihinde)

6.Malullük ve Yaşlılık Aylığı Bin Türk Lirasından Az Olamayacak (Yürürlük: Yayımı Tarihini Takip Eden İlk Ödeme Döneminde)

  DUYURU için tıklayınız.

  DUYURU’lara “ https://www.erisymm.com/duyurular/ ” web adresimizden ulaşabilirsiniz.

   Günlük mevzuat akışına “https://www.erisymm.com/category/genel/ “web adresimizden ulaşabilirsiniz.

   Bilgilerinize sunulur.

    Saygı ile,

    ER-İŞ YMM LTD ŞTİ