Ücretsiz Seyahat Gelir Desteği 08 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30445 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: MADDE 1 – 6/1/2016 tarihli v…

 

 

Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ücretsiz Seyahat Gelir Desteği

08 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30445

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

MADDE 1 – 6/1/2016 tarihli ve 29585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “750” ibaresi “1000” olarak, (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “1000” ibaresi “1330” olarak, (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “750” ibaresi “1000” olarak, (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “600” ibaresi “800” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve Maliye Bakanı birlikte yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
6/1/2016 29585