e-İhracat Stratejisi 2018-2020 06 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30324  Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 31/01/2018 Karar No : 2018/1 Konu :…

 

 

e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı (2018-2020) ile İlgili 31/01/2018 Tarihli ve 2018/1 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

e-İhracat Stratejisi 2018-2020

06 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30324 

Yüksek Planlama Kurulundan:

Tarih : 31/01/2018

Karar No : 2018/1

Konu : “e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı (2018-2020)”

Yüksek Planlama Kurulunca;

Ekonomi Bakanlığının 30/12/2016 tarihli ve E.143347 sayılı, 26/12/2017 tarihli ve E.140620 sayılı, 28/12/2017 tarihli ve E.141600 sayılı yazıları dikkate alınarak; Ekonomi Bakanlığınca hazırlanan ekli “e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı (2018-2020)”nın kabulüne, karar verilmiştir.

e-İhracat Stratejisi 2018-2020