Ticarette reform

Yatırım ortamını iyileştirmek için kapsamlı bir reform paketi hazırlandı. Yapılacak düzenleme ile yarım günde şirket kurmak mümkün olacak. İflas erteleme bitecek. İnşaat ruhsatı tek imzayla verilecek

Ticarette reform
Yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik reform paketi, TBMM’ye geldi. İcra ve İflas, Türk Ticaret Kanunu gibi alanlarda düzenleme yapan taslakla yarım günde şirket kurulabilecek, inşaat ruhsatında 18 yerine bir imza istenecek.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, yatırım ortamını iyileştirmek amacıyla hazırlanan reform paketininin bazı unsurlarını basın toplantısıyla açıkladı. Dün TBMM’ye gönderilen tasarı taslağına göre paket şu unsurları içerecek:

İflas erteleme sistemi kalkıyor

– Yeni düzenlemede iflas erteleme döneminde 6-7 seneye kadar süren süreç, azami 23 aya inecek. Şirketlerin tasfiyesinden ziyade, ticari hayatlarına devam etmesi esas alınacak. Bu süreçte oluşan alacaklar da sürece dahil edilecek.
– Yapılacak düzenlemelerle, icra-iflas süreçlerinde dünyada 138. durumda olan Türkiye’nin konumu değişecek.

Adreste yoklama dönemi bitecek

– Şirket kuruluşu aşamasında vergi dairesi tarafından gerçekleştirilen ve her şirketin adresine gidilerek yapılan yoklama yerine risk bazlı yoklama gelecek.
– Ayırt edilebilir özelliği olmayan taşınır varlıklar için genel tanımlama yolu ile rehin kurulabilecek.
– KOBİ’lerin sahip olduğu her türlü taşınır ve hak, doğrudan rehin kapsamına girebilecek.

Yapı denetimde imza şartı yok

– Mimari proje, tapu müdürlüğüne elektronik ortamda gönderilebilecek.
– Kredi ve borç sözleşmeleri, resmi senet düzenlenmeksizin tapuya tescil edilebilecek.
– Altyapı kazı işlemlerinde belediye izni 15 içinde sonuçlandırılacak.
– Kazı izin belgesi harcı için, zemin tahrip bedelinin binde ikisi kadar bedel alınabilecek.
– Yapı denetim kuruluşlarından yapı ruhsatı imzalatmak zorunlu olmayacak. Şirket, yapı denetiminin yapıldığına dair bakanlığa taahhüt verecek.

İskan ruhsatında tek denetim

– Emlak vergi beyanı, belediyelerle tapu idareleri arasında elektronik ortamda paylaşılacak.
– Yapı Denetimi Hakkında Kanun’da gerçekleştirilen değişiklikle inşaat ruhsatındaki imza sayısının 18’den bire düşürülecek.
– İnşaatın tamamlanması sonrasında, iskan almak için üç farklı ekibin gerçekleştirdiği denetimler tek bir denetimde birleştirilecek.

Yarım günde şirket kur

– Şirket kuruluşları kolaylaştırılacak. Ticaret sicil müdürlükleri şirket kuruluşlarında tek durak haline gelecek. Yarım günde, hiçbir aracıya ihtiyaç duyulmadan şirket kurulacak, kuruluş işlemleri 7 işlemden bir işleme inecek. Sosyal güvenlik kaydı, SGK’ye gitmeden ticaret sicil müdürlüğünde elektronik olarak gerçekleşecek. Banka yoluyla ödenen Rekabet Kurumu payı, ticaret sicil müdürlüğü vasıtasıyla ödenecek.

– Kuruluş aşamasında imza onayı ve defter onayı yalnızca ticaret sicil müdürlüklerinde gerçekleştirilecek. Şirket kuruluşu aşamasında talep edilen yüzde 25’lik sermaye blokajı şartı kalkacak.

Dış ticarette süreç hızlanacak

– Dış ticaretin kolaylaştırılması için, antrepo ve geçici depolama hizmet bedelleri tarifeye bağlanacak.
– Dolaşım ve manşe ispat belgeleri elektronik ortama taşınacak.
– Yük teslim talimat formu için üst sınır gelecek.

İnşaat ruhsatında 18 yerine bir imza

– İnşaat izinleri sürecinde toplamda yapılması gereken 18 işlemden, belediyeye ait olan 12’si, 5’e indirilecek. Belediye dışında kalan altı işlemin beşi de elektronik ortamda yapılabilecek.
– Şantiye için işyeri kaydı otomatik olarak oluşturulacak. SGK’nın, “vergi borcu yoktur” yazıları elektronik ortamda belediyelere aktarılacak. Cins tahsisi, iskan izni alındıktan sonra otomatik olarak gerçekleştirilecek.

İşlemler internet üzerinden yürüyecek

– Köylerde telekomünikasyon yapılarının hızlı şekilde kurulabilmesi için mera, yaylak ve kışlak alanlar tahsis edilebilecek.
– Belediyeler merkezle yazışmalarını elektronik belge yönetim sistemi üzerinden yapacak. Vatandaşlar da belediye hizmetlerinden internet üzerinden yararlanabilecek. Belediyeye ödenen vergi ve faturalar, bu sistem üzerinden verilebilecek.

Kaynak: http://www.milliyet.com.tr/ticarette-reform-ekonomi-2600890/