Ülkemize Turist Getiren Değişiklik 23 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30310  Kültür ve Turizm Bakanlığından: MADDE 1 – 15/2/2017 tarihli ve 29980…

 

 

Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Ülkemize Turist Getiren Değişiklik

23 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30310 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

MADDE 1 – 15/2/2017 tarihli ve 29980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/2)’in 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Samsun Çarşamba ve Erzurum havalimanlarına” ibaresi “Samsun Çarşamba, Erzurum ve Konya havalimanlarına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “İstanbul Sabiha Gökçen ve Erzurum havalimanlarını,” ibaresi “İstanbul Sabiha Gökçen, Erzurum ve Konya havalimanlarını,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
15/2/2017 29980
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
19/4/2017 30043