SGK Genel Talimat Asgari İşçilik T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Asgari İşçilik Daire Başkanlığı Tarih: 15/01/…

 

 

SGK Genel Talimat (Asgari İşçilik)

SGK Genel Talimat Asgari İşçilik

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Asgari İşçilik Daire Başkanlığı

Tarih: 15/01/2018

Sayı: 71582837-206.05-E.304076

Konu: Yönetmelik Değişikliği

SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

Bilindiği üzere, 12/01/2018 tarihli ve 30299 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ile anılan Yönetmeliğin 112 nci maddesine onuncu fıkra eklenmiştir. Bu fıkra ile 04/01/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendinde belirtilen işler dolayısıyla asgari işçilik değerlendirmesi yapılmayacağı öngörülmüştür.

Buna göre, ihale konusu işin sözleşmesinden veya şartnamesinden 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (b) bendinde belirtilen işlerden olduğunun anlaşılması veya ilgili idarece işin, bu kapsamda ihale edildiğinin yazılı olarak bildirilmesi halinde bu işlerden dolayı Kurumumuza bildirilmesi gerekli olan asgari işçilik miktarının tespiti hususunda araştırma işlemi yapılmayacaktır.

Öte yandan, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendi kapsamında yapılan ihale konusu işlerle ilgili olarak, idarelerce 5510 sayılı Kanunun 90 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca Kurama bildirim yükümlülüğü ile hakediş ödemelerinden önce borcu yoktur yazısının aranması ve teminatın iadesi için Kurumumuza ihale konusu işten kaynaklanan borcun bulunmaması kaydıyla ilişiksizlik belgesinin düzenlenmesi gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Savaş ALIÇ

Genel Müdür V.