Kamu İşyerleri ile Ters İşyeri Kodu Kamu İşyerleri ile Ters İşyeri Kodu Tanımlanan Özel İşyerlerinin Belge Verme Süresinde Yapılan Değişiklik Bilindiğ…

 

 

Kamu İşyerleri ile Ters İşyeri Kodu Tanımlanan Özel İşyerlerinin Belge Verme Süresinde Yapılan Değişiklik

Kamu İşyerleri ile Ters İşyeri Kodu

Kamu İşyerleri ile Ters İşyeri Kodu Tanımlanan Özel İşyerlerinin Belge Verme Süresinde Yapılan Değişiklik

Bilindiği üzere, 5/12/2017 tarihli, 30261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 1/1/2018 den itibaren yürürlüğe girecek olan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin değiştirilmesine ilişkin yönetmeliğin 23. maddesi ile aynı yönetmeliğin 102 nci maddesi,

-Üçüncü fıkranın (b) bendinde yer alan “dönemi izleyen takvim ayının 7’sinde” ibaresi “ayı takip eden ayın 23’ünde” şeklinde değiştirilmiştir.

-Üçüncü fıkranın (c) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “dönemi izleyen takvim ayının 7’sinde” ibaresi “ayı takip eden ayın 23’ünde”

şeklinde değiştirilmiştir.

Ayrıca, 102 nci maddenin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalıların bildiriminde esas alınacak ay, 15 inci günün içinde bulunduğu aydır.”

Buna göre, gerek kamu işyerlerinin gerekse özel işyeri olup ters işyeri kodu atılan işyerlerinin 2018/Ocak ayı (15 Ocak 2018-14 Şubat 2018) aylık prim ve hizmet belgesinden/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden itibaren belge verme son günü ilgili dönemi takip eden ayın 23’ü olarak değiştirilmiştir.

Söz konusu işverenlerin prim ödeme sürelerinde herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir.

Örnek: 1.1234.01.01.1234567.006.12-34 sicil sayılı dosyada işlem gören bir kamu işyerinin 2018/Ocak dönemine (15 Ocak 2018-14 Şubat 2018) ilişkin aylık prim ve hizmet belgesini e-bildirge vasıtasıyla 23 Şubat 2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) Kurumumuza göndermesi ve söz konusu bildirime ilişkin oluşan tahakkukları 14 Mart 2018 tarihine kadar ödemesi gerekmektedir.

İşverenlerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için konuyla ilgili gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.