Kodlu veya Kriptolu Haberleşme Yapma 12 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30299 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: MADDE 1 – 23/10/2010 ta…

 

 

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Gerçek ve Tüzel Kişilerin Elektronik Haberleşme Hizmeti İçinde Kodlu veya Kriptolu Haberleşme Yapma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kodlu veya Kriptolu Haberleşme Yapma

12 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30299

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

MADDE 1 – 23/10/2010 tarihli ve 27738 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Gerçek ve Tüzel Kişilerin Elektronik Haberleşme Hizmeti İçinde Kodlu veya Kriptolu Haberleşme Yapma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Üreticiler tarafından bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Kuruma teslim edilecek olan kodlu veya kriptolu elektronik haberleşme cihaz/sistemlerine ait kod veya kripto algoritması ve anahtarları, Kurumun Kritik Veri Merkezinin bulunduğu, haftanın yedi günü yirmi dört saat güvenlik kameraları ile görüntülenen ve giriş-çıkışların kayıt altına alındığı sistem salonlarında, Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığının sorumluluğunda, Kurum tarafından muhafaza edilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
23/10/2010 27738