KGK Başkanlığına Rıza ÇELEN’in Atanması 12 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30299 Karar Sayısı: 2017/11155 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Stan…

 

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkanlığına Rıza ÇELEN’in Atanması Hakkında Karar BKK 2017/11155

KGK Başkanlığına Rıza ÇELEN’in Atanması

12 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30299

Karar Sayısı: 2017/11155

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkanlığına, ekli listede adı yazılı kişinin atanması; Maliye Bakanlığının 21/11/2017 tarihli ve 29666 sayılı yazısı üzerine, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/12/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

12/12/2017 TARİHLİ VE 2017/11155 SAYILI KARARNAMENİN EKİ LİSTE

ADI SOYADI                                       GÖREVİ                                ADAY GÖSTEREN KURUM

Rıza ÇELEN                                            Başkan                                      Maliye Bakanlığı