2018 Esnaf Kayıt Ücreti 04 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30291  Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan: MADDE 1 – 14/2/2008 tarihli v…

 

 

Esnaf ve Sanatkârların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2018 Esnaf Kayıt Ücreti

04 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30291 

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan:

MADDE 1 – 14/2/2008 tarihli ve 26787 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Esnaf ve Sanatkârların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

2018 yılı için belirlenen kayıt ücreti ve yıllık aidat tarifesi

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 7 nci madde gereğince 2017 yılı için uygulanan kayıt ücreti ve yıllık aidat tarifesi,  31 Aralık 2018 tarihine kadar uygulanmaya devam edilir. Ancak, üyenin odaya ödeyeceği yıllık aidat, asgari ücretin onda birinden az olamayacağından, asgari ücretin %10’u oranında kayıt ücreti ve yıllık aidat uygulanan il,  ilçe ve meslek grupları ile üçüncü grup odalarda, 2018 yılı için belirlenen asgari ücretin brüt tutarının %10’u oranında kayıt ücreti ve yıllık aidat tahsil edilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
14/2/2008 26787
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 21/3/2008 26823
2- 17/5/2009 27231
3- 6/1/2016 29585
4- 30/12/2016 29934