Asgari ücret desteği için kanun bekleniyor

Asgari ücret artışında devletten en az 10 milyar lira çıkacak. İşverene asgari ücret desteği 2018’de de sürecek. Ancak asgari ücret desteği için kanun değişikliği şart.

Asgari ücret desteği için kanun bekleniyor

MEHMET KAYA

Asgari ücrete yapılan artışların işverene olan yükünü azaltmak amacıyla 2016 ve 2017’de uygulanan her bir ücretli için 100 TL dolayındaki asgari ücret desteğinin 2018’de de süreceği belirtildi. Desteğin verilebilmesi için yasal düzenlemeye ihtiyaç var. Beyannameler takip eden ayın 23’ünde verilmesi sebebiyle yasal düzenlemenin de şubat ayının 23’üne kadar çıkarılması gerekiyor.

Başbakan Binali Yıldırım işverene asgari ücret desteğini 2018 yılında da süreceğini açıklarken, yaklaşık 1.5 milyon işverenin yararlandığı uygulamanın yıllık tutarı 10-11 milyar TL arasında değişiyor. Asgari ücret desteği, belirlenen aylık asgari ücret ve altında ücret alan işçiler adına, işverenlerine ödeniyor. DÜNYA’ya bilgi veren kaynaklar, hem asgari ücret sürecinde, hem de sonrasında hükümet kanadından desteğin devam edeceği yönünde bilginin verildiği kaydettiler. Hükümet yetkilileri daha önce yaptıkları açıklamalarda, bu desteğin 2018’de sonuçlandırılacağını söylemişlerdi.

Buna karşılık asgari ücretin belirlenmesi için yapılan görüşmeler kapsamında TÜRK-İŞ ve TİSK tarafları desteğin sürmesini talep etmişti. TÜRK-İŞ vazgeçilmesi halinde ise sadece toplu sözleşme imzalanan iş yerlerinde destek verilmesini önermişti.

Yasal düzenleme zorunlu

Hükümet, asgari ücret desteğini Sosyal Güvenlik Kanunu’na geçici maddeler ekleyerek yaptı. 2016 yılı için destek 5510 sayılı kanunun Geçici 68. maddesinde, 2017 desteği ise Geçici 71. maddesiyle verildi. Her iki madde de uzatma ya da devamını sağlama yönünde bir içerik-yetki bulunmuyor. Bu nedenle 2018’de de desteğin devamı için bir yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Yasal düzenlemede içerikte büyük oranlı bir değişiklik beklenmiyor. Düzenleme 9 Ocak’ta yeniden çalışmaya başlayacak olan TBMM’ye bir kanun teklifi-tasarısı şeklinde gelebilir. Ancak bunun komisyon ve genel kurul aşamasının uzayacağı göz önünde bulundurularak, desteğin çıkarılacak yeni bir KHK ile de getirilebileceği kaydediliyor.

Kapsama giren işverenlere, dosya bazında çalışan başına aylık 100 TL dolayında bir desteğin ödenmesi bekleniyor.

Hangi işverenler kapsamda?

Asgari ücret desteğinin 2016 ve 2017 uygulamasında Sosyal Güvenlik Kanunu 4/a statüsünde uzun vadeli sigorta kolları (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) hükümlerine tabi işçi çalıştıran uygulanan sigortalıları çalıştıran, özel sektör işverenleri kapsama alındı. Kamu kurum ve kuruluşları bu kapsamda işçi çalıştırıyor olsa da kapsam dışı bırakıldı.

Desteğin 2017 uygulamasında, hali hazırda faal durumda olan şirketler için, her bir çalışanın prim gün sayısı ile belirlenen günlük tutarın çarpımı sonucu bir önceki yılın aynı ayındaki çalışan sayısını geçmemek üzere destek kapsamına alınıyor. Yeni kurulan şirketler için ise çalışan prim gün sayısı, belirlenen günlük tutar ile çarpılarak bulunuyor. Bu tutar her ay verilen beyannamelerden mahsup ediliyor. Her iki yıl için hesaba konu günlük tutar 3,33 TL olarak belirlenmişti.

Kaynak: https://www.dunya.com/