Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri 24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30280 Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan: MADDE 1…

 

 

Esnaf ve Sanatkârlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri

24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30280

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan:

MADDE 1 – 14/2/2008 tarihli ve 26787 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Esnaf ve Sanatkârlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, 4/1/2012 tarihli ve 28163 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde tanımı yapılan ekmeğin fiyatına ilişkin tarifeler, sırasıyla, ilgili belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü, ticaret ve sanayi veya ticaret odası ile ilgili odanın temsilcilerinden oluşan komisyonun değerlendirmesinin, ilgili federasyonun ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının görüşünün alınmasından sonra Birlik tarafından onaylanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanı yürütür.