Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Değişiklik 05 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30261  Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 12/4/2013 tar…

 

 

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Değişiklik

05 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30261 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 12/4/2013 tarihli ve 28616 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin sekizinci fıkrasına “sorumluluk” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya kefalet” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “veya sorumluluk sigortası” ibaresi, “, sorumluluk sigortası veya kefalet sigortası” şeklinde değiştirilmiş, altıncı fıkrasına “Sorumluluk” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya kefalet” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
12/4/2013 28616