2018-2022 dönemi Maliye Bakanlığı Stratejik Planı yayımlanmıştır.

2018-2022 Maliye Bakanlığı Stratejik Planına göre 2022 yılına kadar incelenen mükellef sayısı yaklaşık %40 artacak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yine Plana göre Maliye Bakanlığı lehine sonuçlanan dava sayısında da önemli bir artış öngörülüyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YMM Emrah Aygül