Vergi Mükellefi Olmayanlardan Alımları İçin Gider Pusulası Düzenlemeyenlere Özel Usulsüzlük Cezası Kesiliyor!

Şirketiniz gerçek usulde vergi mükellefi olmayan bir kişiden taşıt ya da gayrimenkul aldı. Bu durumda Gelir İdaresi Başkanlığı tapu senedi ya da noter sözleşmesi ile yetinmeyip, bir de işlem için gider pusulası düzenlemenizi istiyor.

Düzenlemezseniz alım bedelinin %10’u kadar özel usulsüzlük cezasına muhatap kalabilirsiniz. Ayrıca kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde arsa sahibinin gerçek usulde mükellefiyetini gerektirmeyecek şekilde, arızi bir faaliyet olarak arsasını müteahhide tesliminde, arsa sahibinin mükellef olmamasından dolayı müteahhit tarafından arsa sahibi adına teslim edilen dairelerin emsal bedeli üzerinden gider pusulası düzenlenmesi de istenmektedir. Bu gider pusulalarında vergi tevkifatı ve KDV söz konusu değildir.

Kişisel eşya kapsamında olmakla birlikte altın ve mücevher niteliği taşımayan menkul ve gayrimenkullerin gerçek kişilerden satın alınmasında gider pusulası düzenlenmesi gerektiği yönündeki görüşlere katılmıyoruz. Ancak muhatap kalınabilecek cezanın ciddiliği sebebiyle, herhangi bir ek yük getirmeyen gider pusulasının düzenlenmesini önemle tavsiye ediyoruz.

YMM Emrah Aygül