Finansal Kiralama Faktoring Tekdüzen Hesap Planı 21 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30217  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MADDE 1…

 

 

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Finansal Kiralama Faktoring Tekdüzen Hesap Planı

21 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30217 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

MADDE 1 – 24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Bu Tebliğde geçen faiz ibareleri, faizsiz esasa göre faaliyette bulunacak şirketler bakımından kâr payını ifade eder.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
24/12/2013 28861
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
7/2/2014 28906