guncel haber

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GAZİANTEP VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Müdürlüğü KDV indiriminden çıkarılan SMİYB niteliğindeki faturaya ilişkin Form Ba bildiriminde düzeltme yapılıp yapılamayacağı hk. İlgi : … tarih ve … sayılı özelge talebiniz.     İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden; “Mükellefiyetinizin bağlı olduğu … Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından Katma Değer Vergisi Uygulama […]

Haberin Devamı →

25/02/2019 tarihli ve VUK-113 / 2019-3 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 1. Muhtasar, KDV ve Damga Vergisi beyannamelerinin süresi 26/2/2019 tarihine kadar uzatılması, 2. Basit usul gelir vergisi beyanname süresinin 28/2/2018 tarihine kadar uzatılması 3. 2019/Ocak dönemine ilişkin olarak Defter-Beyan Sistemine 25/2/2019 tarihine kadar yapılması gereken kayıtların 15/3/2019 tarihine kadar yapılması, 4. 2019/Ocak dönemine […]

Haberin Devamı →

e-Defter Görüntüleyici programının (Geliştirilmiş Versiyonları ) yayınlanmıştır. E-Defter Görüntüleyicinin bu versiyonlarında görüntülenen e-Defterde yevmiye tarih aralığında, yevmiye madde numara aralığında ve hesap kodu aralığında filtreleme yapabilme özelliği getirilmiştir. E-Defter Görüntüleyici kullanım kılavuzunu inceleyerek kullandığınız bilgisayarın teknik özelliklerine uygun versiyonu kullanmanız önem arz etmektedir. Önemle duyurulur. e-Defter Görüntüleyici programına ulaşmak için tıklayınız. e-Defter Görüntüleyici kullanım kılavuzuna […]

Haberin Devamı →

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 13.12.2018 tarihinde açıklanan “İkinci 100 Günlük İcraat Programı”nda Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yerine getirilecek eylemler arasında “İnteraktif Vergi Dairesinde sunulan hizmetlere 5 yeni hizmet eklenmesi” eylemi yer almaktadır. Cumhurbaşkanlığı İkinci 100 Günlük İcraat Programı çerçevesinde; aşağıda belirtilen işlemlere ait başvuruların online olarak İnteraktif Vergi Dairesi ile […]

Haberin Devamı →

7162 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 89 uncu madde ile işten ayrılan hizmet erbabına 27/03/2018 tarihinden önce yapılan ödemeler üzerinden kesilen gelir vergisinin iadesine yönelik düzenleme yapılmıştır. Bu kapsamdaki  başvurular elden veya posta yoluyla ilgili vergi dairesi müdürlüğüne yapılacağı gibi 19.02.2019 tarihinden itibaren İnteraktif Vergi Dairesi aracılığı ile elektronik ortamda da yapılabilecektir. İnteraktif […]

Haberin Devamı →

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/112 Konusu : Konkordato müessesesinin şüpheli alacak karşılığı uygulaması karşısındaki durumu hk. Tarihi : 14/2/2019 Sayısı : VUK-112/2019-2 1. Giriş: 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda, 28/2/2018 tarihli ve 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin […]

Haberin Devamı →

13/02/2019 tarihli ve VUK-111 / 2019-1 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 14 Şubat 2019 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2018 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri 18 Şubat 2019 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.  Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

Haberin Devamı →

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı:11395140-105-71915 23.01.2019 Konu :İhraç kayıtlı alınan mala ilişkin ÖTV’nin Ba-Bs formuna dahil edilip edilmeyeceği İlgi :… tarih ve … evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz. İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; ihraç kayıtlı mal alışlarınızda 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 8 inci […]

Haberin Devamı →

2019 Ocak ayı içinde yapılan satışların bildirimi ne zaman yapılacak? Bu bildirimler için son tarih nedir? Bildirimlerin satışı takip eden Şubat ayı içinde 15 Şubat 2019 ‘a kadar yapılması gerekmekte olup bildirimler için son tarih 15 Şubat 2019 dur. 2019 Ocak ayı içinde yapılan satışların bildirimine ilişkin ödemeler ne zaman yapılacak? Ödemeler için son tarih nedir? Ödemelerin […]

Haberin Devamı →