T.C.  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Hatay Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü      Sayı : 35672403-010.01[125-07-2019]-E.66713 02.08.2019 Konu : Nakdi Sermaye Artışında Faiz İindirimi Hk.   İlgi : . İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; – Hissedarları ve hisse oranları aynı olan iki şirketin Türk Ticaret Kanununun 136 ncı maddesinin “devralma şeklinde birleşme” yoluyla 2018 […]

Haberin Devamı →

DUYURU 448 web sitemize eklenmiş olup, ihracat bedellerinin Türkiye’ye getirilme ve bozdurulma zorunluluğuna ilişkin sürenin uzatılması hakkındadır.   DUYURU için tıklayınız.   DUYURU’lara “ http://www.erisymm.com/duyurular/ ” web adresimizden ulaşabilirsiniz.    Günlük mevzuat akışına “http://www.erisymm.com/category/genel/ “web adresimizden ulaşabilirsiniz.    Bilgilerinize sunulur.     Saygı ile,     ERİŞ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.     www.erisymm.com

Haberin Devamı →

Tarih: 23 Ağustos 2019 / 10:15 Emrah AYGÜLYeminli Mali MüşavirBağımsız Denetçiemrah.aygul@erisymm.com 1.30 Eylül 2019 Tarihine Kadar VERBİS’e Kayıt Olması Gereken İşletmeler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla […]

Haberin Devamı →

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 16 ncı maddesine göre kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının kişisel veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline (“Sicil”) kaydolması gerekmektedir. Bu kapsamda, Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (“VERBİS”) hazırlanmış olup veri sorumluları bu sisteme kayıt olacaklardır. VERBİS; kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, […]

Haberin Devamı →

ÖZÜ : 1- Defter ve belgelerin kanunen ve hukuken kabul edilebilir mücbir sebep nedeniyle incelemeye ibraz edilmemesi re’sen tarh nedeni olmakla birlikte, ibraz ödevinin yerine getirilmediğinden bahisle yapılan tarhiyatın hukuka uygun düşmeyeceği, 2- Kanunen ve hukuken kabul edilebilir mücbir sebep olmaksızın defter ve belgelerini incelemeye ibraz etmeyen mükellef adına ibraz ödevini yerine getirmediğinden bahisle yapılan vergi […]

Haberin Devamı →

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV ve ÖTV Grup Müdürlüğü      Sayı : 84974990-130[KDV5.I.23.2018.6]-E.77068 08.03.2019 Konu : Taşınmaz Tesliminde Özel Matrah Uygulaması   İlgi : 07/09/2018 evrak kayıt tarihli özelge formunuz. İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan Şirketiniz ana sözleşmesinde faaliyet konusuna inşaat […]

Haberin Devamı →

DUYURU 446 web sitemize eklenmiş olup,  aşağıdaki konular hakkındadır. 7186 Sayılı Kanun: Yolcu Taşımacılığı Faaliyetinde Bulunanlar İçin Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti Mümkün Hale Geldi Varlık Barışı Düzenlemesi Finansal Yapılandırma Kapsam Usul ve Esas Geri Ödeme Kabiliyeti Olanlar Faydalanabilir Mali Durum Tespiti Yaptırılması Zorunlu Finansal Yapılandırmada Neler Söz Konusu Olabilir Çerçeve Anlaşmaları ve Bu Kapsamda Düzenlenen […]

Haberin Devamı →

19 Temmuz 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30836 Karar Sayısı: 1314 Ekli “Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzin Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138 inci maddesi gereğince karar verilmiştir. 18 Temmuz 2019 Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI YOLCU BERABERİNDE GETİRİLEN TELEFON KULLANIM İZİN HARCI TUTARININ YENİDEN BELİRLENMESİNE DAİR […]

Haberin Devamı →