6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun kapanış tasdikleri ile ilgili 64. maddesinin üçüncü fıkrasının dördüncü cümlesi uyarınca “Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar, yönetim kurulu karar defterinin (Ltd. Şti.’ler için müdürler kurulu karar defterinin ) kapanış onayı ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar notere yaptırılır.” Bu düzenleme uyarınca hesap […]

Haberin Devamı →

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIMükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü   Sayı : 64597866-135[11]-2656 05.02.2019Konu : İmalatçı lehine oluşan fiyat farkı ÖTV’sinin beyanı.  İlgi : 19/09/2017 tarihli özelge talep formunuz. İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listedeki malların imalatçısı olan Şirketinizce, anılan Kanunun (8/2) maddesi uyarınca ihraç kaydıyla teslim edilen […]

Haberin Devamı →

Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve 4/b sigortası (BAĞ-KUR)  prim borcu olan vatandaşlar, prim borçlarına bakılmaksızın sağlık hizmetlerinden 31 Aralık 2019’a kadar ücretsiz yararlanabilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar, 29 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, GSS ve 4/b (Bağ-Kur) sigortalısı olup sağlık hizmetlerinden yararlanamayan Türk vatandaşları ve bunların bakma yükümlü olduğu kişiler, Sağlık Bakanlığı […]

Haberin Devamı →

1 Haziran 2019 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 30791TEBLİĞHazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ(Sıra No: 507)GirişMADDE 1 – (1) Günümüzde bilgi-iletişim ve finansal teknoloji alanındaki hızlı gelişmeler ile elektronik belge uygulamalarında kat edilen önemli mesafeler, mükelleflerimizin iş süreçlerini, ödeme ve tahsilat süreçlerini, müşterilerine düzenlemekte oldukları belgelerin oluşturulması, iletilmesi ve muhafazasında sağlamakta olduğu verimlilik, maliyet avantajı, […]

Haberin Devamı →

1 Haziran 2019 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 30791TEBLİĞHazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TASDİK RAPORLARININ ELEKTRONİKORTAMDA GÖNDERİLMESİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ(Sıra No: 1)GirişMADDE 1 – (1) 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yeminli mali müşavirlik ruhsatı ve mührü almış ve yeminli mali müşavir odalarının çalışanlar listesine kayıtlı yeminli […]

Haberin Devamı →

Beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderme şartlarını taşıyan mükelleflerin/işverenlerin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini elektronik ortamda mevcut e- beyanname şifresinden ayrı olarak alınacak ilave bir şifre ile gönderebilmesi yönündeki bu düzenlemenin amacı; kurum içi ücret ve özlük hakları gibi bilgilerin gizliliğini sağlamaktır. Bu sirküler taslağının geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlıkça çalışmalar devam etmekte […]

Haberin Devamı →

408 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca, vergi levhası mükelleflerce Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesindeki  internet vergi dairesinden alınarak yazdırılacak ve işyerlerinde bulundurulacaktır. İnternet vergi dairesinden sistemce verilecek onay kodu tasdik yerine geçmektedir. Vergi levhalarının ayrıca vergi dairesine veya 3568 sayılı yasaya göre yetkili meslek mensuplarına imzalattırılması ve onaylattırılması işlemi yapılmayacaktır. Gelir vergisi […]

Haberin Devamı →

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir Ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü      Sayı : 62030549-120[Mük.121-2018/510]-E.331635 22.04.2019 Konu : Vergi indirimi   İlgi :   İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi” başlıklı mükerrer 121 inci maddesinde düzenlenen vergi indiriminden faydalanmak üzere […]

Haberin Devamı →