15.10.2019 tarihli ve VUK-118/2019-8 sayılı Sirkülerle, meslek mensubunun kendisinin veya yakınının vefat etmesi ve vefat tarihi itibarıyla beyanname/bildirimin verilme süresinin bitimine 7 gün veya daha az süre kalmış olması durumunda, yakını veya kendisi vefat eden meslek mensubu tarafından beyanname/bildirimleri verilen mükelleflerin mezkûr beyanname/bildirim verilme süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son günü, […]

Haberin Devamı →

DUYURU 451 web sitemize eklenmiş olup, -Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikler -Merkez Bankası kısa vadeli avans faiz oranı hakkındadır.   DUYURU için tıklayınız.   DUYURU’lara “ http://www.erisymm.com/duyurular/ ” web adresimizden ulaşabilirsiniz.    Günlük mevzuat akışına “http://www.erisymm.com/category/genel/ “web adresimizden ulaşabilirsiniz.    Bilgilerinize sunulur.

Haberin Devamı →

KGK Duyurusu Kurumumuzca yapılan kontrollerde, 26/05/2018 tarihli ve 30432 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 26/03/2018 tarihli ve 2018/11597 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar kapsamında, 2019 hesap döneminde denetime tabi olduğu değerlendirilen Şirketlerin sorgulanabileceği sistem kullanıma açılmıştır.  Sistem üzerinden yapılacak sorgulamalar, şirketlerin (Fonlar Hariç) 2019 hesap döneminde denetime tabi olma durumları ile ilgili sonuçları göstermektedir. Sorgulama […]

Haberin Devamı →

DUYURU 450 web sitemize eklenmiş olup, -Gecikme zammı oranında düşüş -Ba-Bs formu bildirim yükümlülüğüne yönelik ceza işlemleri hakkındadır.   DUYURU için tıklayınız.   DUYURU’lara “ http://www.erisymm.com/duyurular/ ” web adresimizden ulaşabilirsiniz.    Günlük mevzuat akışına “http://www.erisymm.com/category/genel/ “web adresimizden ulaşabilirsiniz.    Bilgilerinize sunulur.

Haberin Devamı →

DUYURU 449 web sitemize eklenmiş olup, 30.09.2019 tarihli değerlemelerde yararlanılacak döviz kurları hakkındadır.   DUYURU için tıklayınız.   DUYURU’lara “ http://www.erisymm.com/duyurular/ ” web adresimizden ulaşabilirsiniz.    Günlük mevzuat akışına “http://www.erisymm.com/category/genel/ “web adresimizden ulaşabilirsiniz.    Bilgilerinize sunulur.

Haberin Devamı →

İstanbul’da meydana gelen deprem nedeniyle, Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, 26/09/2019 tarihli ve VUK-117 / 2019-7 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 30 Eylül 2019 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır. Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

Haberin Devamı →

Sayı: 66491453-007-3Tarih: 10/05/2016 T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü      Sayı : 66491453-007-3 10/05/2016 Konu : Yatırım teşvik belgesi kapsamında finansal kiralama yoluyla edinilen kıymetlerin indirimli kurumlar vergisi uygulamasında dikkate alınacak yatırıma katkı tutarın belirlenmesinde hangi tutarın dikkate alınacağı   İlgide kayıtlı özelge talep formunda; – Şirketinizin Ekonomi Bakanlığından … tarihli yatırım teşvik belgesi aldığı ve […]

Haberin Devamı →

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve muhtelif sektör temsilcileri tarafından Kurumumuza intikal ettirilen Veri Sorumluları Siciline kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin taleplerin değerlendirilmesi neticesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 03.09.2019 tarihli ve 2019/265 sayılı Kararı ile; Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri […]

Haberin Devamı →

Yüzde 5’lik Vergi İndiriminden Doğan Alacağı Olanlar Hak Kaybı Yaşamamak İçin Süresi Geçmeden Mahsuben İade Talebinde Bulunmalı – Emrah AYGÜL, YMM 4 Eylül 2019 / 10:16 Vergi İndirimi Mahsuben İade Bilindiği üzere Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121. maddesinde yapılan düzenleme ile beyannamelerini zamanında veren, v… Devamını oku 

Haberin Devamı →

Yargıtay tekstil dokuma fabrikasında sigara içen işçinin tazminatsız işten kovulabileceğine hükmetti. Bursa’da, çalıştığı dokuma boyahanesinde kimyasal maddelerin hemen yanı başında sigara içtiği öne sürülen işçi işten çıkarıldı.  Bursa 3. İş Mahkemesi’ne dava açan işçi; haksız olarak iş akdine son verildiğini, haksız olarak işten çıkarılması nedeniyle kıdem ve ihbar tazminatı talep ettiğini ileri sürdü.  Davalı işveren de […]

Haberin Devamı →