Bilindiği üzere 22.05.2024 tarihli GİB DUYURU’sunda e-Arşiv Fatura, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu ve e-Adisyon uygulamalarının e-Arşiv Raporlarında “İmza Zamanı” alanı zorunlu hale getirilmiştir. Bu uygulama 01.07.2024 tarihi itibari ile devreye alınacaktır. “İmza Zamanı” alanının 01.07.2024 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte 7 günlük fatura düzeme süresinin sistemsel olarak aşılması pek mümkün olmayacaktır. Yine bilindiği üzere, Vergi Usul Kanunu’nun 231 inci maddesinin 5 numaralı bendinde faturanın, malın teslimi ve hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı hükmü mevcuttur.

Ancak bugünlerde vergi daireleri tarafından fatura imza tarihi, fatura tarihinden 7 gün sonra olan faturalar için mükelleflerden izahat istendiği görülmektedir.

Vergi dairesine sunulan belgelerin/izahatın yetersiz bulunması halinde 3.400 TL’den aşağı olmamak üzere faturadaki tutarın %10’u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilmesi söz konusu olabilir.