Yasa teklifinin tam metni için tıklayınız!

Kamuoyuna bir süredir merak edilen enflasyon muhasebesi ve kur korumalı mevduattan yararlanacak tüzel kişi hesaplarına 31 Aralık 2021 tarihli mevduat için kurumlar vergisi muafiyeti getiren kanun teklifi TBMM’ye sunuldu. Aynı teklifte ayrıca enflasyon muhasebesi uygulamasının 2023 yılı sonuna kadar ertelenmesini öngören bir madde de yer alıyor. 

Memur maaş artışlarıyla ilgili torba kanun teklifine eklenmesi beklenen, şirketlerin kur korumalı hebasına vergi muafiyeti öngören düzenleme, bunun yerine ayrı bir kanun teklifi olarak TBMM’ye sunuldu.

Kanun teklifi yürütme ve yürürlük maddesi dahil toplam 4 maddeden oluşuyor.

TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden TL’ye çevrilen hesaplarla ilgili olarak, kurumların 31 Aralık 2021 itibarıyla bilançolarında yer alan yabancı paraları TL’ye çevirerek en az üç ay vadeli olarak TL mevduat ve katılma hesabına tutanların kazançları belirli şartlarda kurumlar vergisinden muaf olacak.

Buna göre kurum hesaplarındaki dövizin 1 Ekim-2021 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasındaki dönemdeki değer artışı kurumlar vergisinden muaf olacak.

Ayrıca 2021 yılı 4’üncü geçici vergi dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine kadar TL’ye çevrilen hesaplarla ilgili oluşan kur farkı kazançlarıyla dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dahil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kar paylarıyla diğer kazançlar da vergiden muaf olacak.

Aynı maddenin bir başka fıkrasına göre, işletmelerin 2022 yılı sonuna kadar TL’ye çevirecekleri dövizleri en az üç ay vadeli TL mevduat ve katılım hesabında değerlendirmeleri sonucu elde edecekleri kazançlar da kurumlar vergisinden istisna edilecek.

Maddenin üçüncü fıkrasıyla da kurumların altın cinsi hesaplarındaki varlıkları ile işlenmiş/hurda altın hesaplarını 2022 yılı sonuna kadar TL’ye çevirmeleri durumunda, en az üç ay vadeli TL mevduat ve katılım hesaplarında değerlendirmeleri sonucu elde edecekleri kazançlara da vergi muafiyeti uygulanacak.

TL mevduat ve katılma hesabından vadesinden önce çekim yapılması halinde, madde kapsamında sağlanan vergi muafiyeti, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle, gecikme faiziyle birlikte tahsil edilecek.

Enflasyon muhasebesi erteleniyor

Öte yandan son üç yıllık Yİ-ÜFE yüzde 100’ü geçtiği için (yüzde 141) işletmelere bünyelerinde bulunan kıymetleri, enflasyona göre yeniden değerleme imkanı getiren enflasyon muhasebesi uygulaması da kanun teklifi ile erteleniyor.

Erteleme gerekçesinde, erteleme taleplerinin mükelleflerden geldiği belirtilerek, ilgili şartlar oluşsa bile 2023 yılı sonuna kadar enflasyon düzeltmesi yapılmayacağı kaydedildi.

Enflasyon düzeltmesini erteleyen maddeye göre, 2023 yılı hesap dönemi sonu itibarıyla yapılacak enflasyon düzeltmesi neticesinde belirlenen geçmiş yıl karının vergi tabi tutulmayacağı ve geçmiş yıl zararının da zarar olarak kabul edilmeyeceği hükme bağlandı.

Kaynak: Dünya Gazetesi, https://www.dunya.com/ekonomi/enflasyon-muhasebesi-erteleniyor-haberi-645832