30.09.2021 tarihi (bugün) matrah/vergi artırımı, stokların düzeltilmesi, ortaklardan alacaklar ve kasa hesabı fazlalıklarının düzeltilmesine ilişkin beyannamelerin verilme ve borç yapılandırma başvuruları için son gündür.

Yine bugün stok düzeltmesi ve ortaklar/kasa hs. düzeltmesinden kaynaklanan vergilerin ödenmesinin son günüdür.

Sürelerin bir daha uzaması Kanunen mümkün görülmemektedir.