Aşağıdaki yerlerde yangın tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunanların, bu mükellefiyetleri nedeniyle vergi kanunlarının uygulanması bakımından mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiştir.

1) Mücbir sebep hali hangi tarih aralığında uygulanacaktır?

Mücbir sebep hali 28 Temmuz 2021 – 1 Kasım 2021 tarihleri arasında uygulanmaktadır.

2) Mücbir sebep hali hangi il ve ilçelerde geçerlidir?

Aşağıdaki yerlerde yangın tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunanların, bu mükellefiyetleri nedeniyle vergi kanunlarının uygulanması bakımından mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiştir.

⎯ Osmaniye ili Kadirli ve merkez ilçelerinde,

⎯ Antalya ili Akseki, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş, Manavgat ve İbradı ilçelerinde,

⎯ Mersin ili Aydıncık ve Silifke ilçelerinde;

⎯ Adana ili Aladağ, İmamoğlu, Karaisalı ve Kozan ilçelerinde,

⎯ Muğla ili Bodrum, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Seydikemer, Kavaklıdere, Yatağan ve Menteşe ilçeleri

3) Hangi beyanname ve bildirimler mücbir sebep hali kapsamındadır?

Mücbir sebep hali süresince,

⎯ Verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerin verilme süreleri,

⎯ Bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri,

⎯ Yangın tarihinden önce tahakkuk etmiş ödeme süresi mücbir sebep hali ilan edilen süreye rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi,

⎯ Yangın tarihinden önce ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen ve vadesi mücbir sebep halinin başladığı tarihten sonrasına rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi

⎯ 2021 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödeme süresi uzatılmıştır.

4) Mücbir sebep sonrası beyanname ve bildirimlerin verilme tarihleri nelerdir?

Mücbir sebep hali devam ettiği sürece verilmeyen beyanname ve bildirimlerin 16 Kasım 2021 tarihine kadar verilmesi gerekmektedir.

5) Mücbir sebep dönemi için verilen beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin son ödeme tarihi nedir?

Mücbir sebep hali devam ettiği sürece verilmeyen beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin 30 Kasım 2021 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

6) 2021 II. Geçici Vergi Dönemi (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergileri için Beyanname verilecek midir?

Hayır, verilmeyecektir. 2021 III Geçici Vergi Dönemi için verilecek beyannameler bu dönemi de kapsayacaktır.

7) Mücbir sebep kapsamında olan mükellefler beyanname ve bildirimlerini verebilirler mi?

Evet, verebilirler. Buna bir engel bulunmamaktadır. Tahakkuk eden vergileri ise 30 Kasım 2021 tarihine kadar ödeyebilirler.

Ancak, mücbir sebep ilanından önce geçici vergi beyannamesinin verilmesi durumunda vergi dairesine dilekçe verilerek bu beyannamenin iptalinin talep edilmesinde fayda bulunmaktadır.

8) 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırma Kanunu Başvuru Süreleri mücbir sebep kapsamına girer mi?

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan duyuruda bu konuda bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle, girmediği değerlendirilmektedir.

9) Vergi borçları için ayrıca erteleme yapılır mı?

Bu yerlerde bulunan vergi mükelleflerinin vergi borçları 16.12.2021 Perşembe günü sonuna kadar başvuru yapmaları ve gerekli şartları da taşımaları kaydıyla faiz alınmaksızın 24 aya kadar taksitlendirilebilir.

10) Gerçek faydalanıcı bildirimleri mücbir sebep kapsamına girer mi?

529 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu‘na göre 31 Ağustos 2021 tarihine kadar verilmesi gereken ilk gerçek faydalanıcı bildirimleri mücbir sebep kapsamına girmektedir.

11) 136 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile verilme süreleri uzayan beyanname ve bildirimler mücbir sebep kapsamına girer mi?

08/07/2021 tarihli ve 136 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 26 Temmuz 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ile 2 Ağustos 2021 (31 Temmuz 2021 tarihinin hafta sonu tatiline rastlaması nedeniyle) günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021/Haziran dönemine ilişkin “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkûr tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma/imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süreleri uzatılmıştı. Dolayısıyla bu sürelerde mücbir sebep kapsamına girmektedir.

 

MÜCBİR SEBEP DÖNEMİNDE VERİLMESİ GEREKEN BEYANNAME VE BİLDİRİMLER İLE UZATILMA SÜRELERİ

I- Bazı vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme tarihleri

  Dönemi Beyannamenin Normal/ Uzatılan Verilme Tarihi Beyannamenin Mücbir Hali Sonrası Verilme Tarihi Ödeme Tarihi
1- Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Haziran 2021 30/07/2021 16/11/2021 30/11/2021
Prim Hizmet Beyannameleri dâhil) Temmuz 2021 26/8/2021 16/11/2021 30/11/2021
2- Katma Değer Vergisi Beyannameleri Ağustos 2021 27/9/2021 16/11/2021 30/11/2021
3- Damga vergisi beyannamesi Eylül 2021 26/10/2021 16/11/2021 30/11/2021

08/07/2021 tarihli ve 136 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 26 Temmuz 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ile 2 Ağustos 2021 tarihine uzatıldığından, bu beyannameler de mücbir sebep kapsamına girmektedir.

II- Daha önceden tahakkuk etmiş ancak vadesi mücbir sebep aralığına gelen bazı vergiler

  Normal Vade tarihi Ödeneceği tarih
2020 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi 02/08/2021 30/11/2021
2021 yılı motorlu taşıtlar vergisinin 2. taksit ödeme süresi 02/08/2021 30/11/2021
7256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 4. Taksit Ödemesi 02/08/2021 30/11/2021
7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 18. Taksit Ödemesi 02/08/2021 30/11/2021

III- Form Ba ve Bs Bildirimlerinin verilme süreleri

1- Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik belge olarak düzenlenen belgeler, 2021 yılının Temmuz ayına ilişkin dönemden itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmemektedir.

2- Bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak, tüm alış ve satışları belirtilen haddin altında kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükelleflerin, Form Ba ve/veya Form Bs bildirimlerini “Ba/Bs bildiriminde beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır.” kutucuğunu işaretlemek suretiyle vermeleri gerekmektedir.

IV- e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının GIB’in bilgi işlem sistemlerine yüklenme ve aktarımı

1) Yükleme tercihi üç aylık olan mükellefler

Dönem Berat yükleme zamanı Aktarım zamanı Uzayan Berat yükleme zamanı Uzayan Aktarım zamanı
Nisan-Mayıs-Haziran/2021 31/08/2021 15/09/2021 16/11/2021 01/12/2021

2) Yükleme tercihi aylık olan mükellefler

  Normal Yükleme ve Aktarım Zamanı Uzayan Yükleme ve Aktarım Zamanı
Dönem Berat yükleme zamanı Aktarım zamanı Uzayan Berat yükleme zamanı Uzayan Aktarım zamanı
Nisan 2021 06/08/2021 21/08/2021 16/11/2021 01/12/2021
Mayıs 2021 31/08/2021 15/09/2021 16/11/2021 01/12/2021
Haziran 2021 30/09/2021 15/10/2021 16/11/2021 01/12/2021
Temmuz 2021 01/11/2021 16/11/2021 16/11/2021 01/12/2021

Kaynak: TÜRMOB