BOBİ FRS 25. Bölüm Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardının 25’inci Bölümüne ilişkin Modül BÖLÜM 25 – YÜKSEK ENFLASYONL…

 

 

Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardının 25’inci Bölümüne ilişkin Modül

BOBİ FRS 25. Bölüm

Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardının 25’inci Bölümüne ilişkin Modül

BÖLÜM 25 – YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA

1. GİRİŞ

Bilindiği üzere yüksek enflasyonlu ekonomiler çok yüksek genel enflasyon oranlarına sahip olan ekonomilerdir ve bu ekonomilerde paranın satın alma gücü çok hızlı bir şekilde düşmektedir. Bu durum ise, paranın satın alma gücünü yapılan muhasebeleştirme işlemlerinin de yanıltıcı olmasına neden olacak düzeyde kaybetmesi dolayısıyla, bu ekonomilerde faaliyet gösteren işletmeler bakımından büyük problemlere yol açmaktadır. Çünkü işletmenin faaliyet sonuçlarını ve finansal durumunu yeniden ifade etmeden bu ekonominin para biriminde raporlama yapmasının finansal tablo kullanıcıları için herhangi bir faydası olmayacaktır. Zira enflasyon düzeltmesi yapılmayan böyle bir durumda karşılaştırmalı olarak sunulan bilgilerin bir değeri olmayacak ve tek bir raporlama döneminin kârı bile gerçek değerini yansıtmayacaktır. Örneğin, stokların elde edildiği maliyet ile satıldıkları fiyat arasındaki fark, sadece normal bir ticaret kar marjını yansıtmakla kalmaz, aynı zamanda işletmenin kontrolünün ötesinde bir fiyat değişikliğinin etkisini de içerir. İşte bu noktada finansal tablolarda yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olması adına ağırlıkla kullanılan para birimi (AKPB’si) yüksek enflasyonlu bir ekonominin para birimi olan işletmelerin finansal tablo kalemlerini enflasyon düzeltmesine tabi tutması gerekecektir.

BOBİ FRS Bölüm 25 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlamada AKPB’si yüksek enflasyonlu bir ekonominin para birimi olan işletmelerin uygulayacağı muhasebe ilkeleri belirlenmiştir. Bu kapsamda,

-Ekonomide yüksek enflasyonun mevcut olup olmadığına ilişkin olarak temel kriter öngörülmüş ve AKPB’si Türk Lirası (TL) olmayan -işletmeler için de ilgili para biriminin ait olduğu ekonominin yüksek enflasyonlu bir ekonomi olup olmadığının belirlenmesine yönelik göstergeler belirtilmiş,

-Finansal tabloların enflasyona göre düzeltilmesi sırasında uygulanacak işlemler belirtilmiş.

-Hangi durumlarda yüksek enflasyonun sona erip ermediği belirtilerek enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilirken izlenecek adımlar ifade edilmiş ve

-Enflasyon muhasebesi uygulanırken yapılması gereken dipnot açıklamalarına yer verilmiştir.

BOBİ Finansal Raporlama Standardı 25. Bölüm

Kaynak: KGK