BDDK – Şirketlerin Derecelendirme Zorunluluğuna İlişkin Kurul Kararı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denet… 

 

 

BDDK – Şirketlerin Derecelendirme Zorunluluğuna İlişkin Kurul Kararı

BDDK – Şirketlerin Derecelendirme Zorunluluğuna İlişkin Kurul Kararı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı

Karar Sayısı:9590

Karar Tarihi: 27.05.2021

Kurul Başkanlığının 26.05.2021 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen, 26.05.2021 tarih ve E-42233676-010.03-14627 sayılı yazının incelenmesi sonucunda;

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca alınan 10.09.2020 tarihli ve 9133 sayılı Kurul Kararında belirtilen bankacılık sektöründeki toplam riski talep edilen kredi dâhil, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdindeki en güncel bilgilere göre 500 milyon TL ve üzerinde olan bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki şirketlerin kredi kullanabilmesi için 30.06.2021 tarihine kadar Kurulca yetkilendirilmiş bir derecelendirme kuruluşundan derecelendirme notu alması zorunluluğundaki söz konusu tarihe ilişkin olarak;

– Pandemi şartları, mevcut süre ve kaynak kapasitesi göz önünde bulundurularak; kredi tahsis süreçlerinin aksamaması ve ilgili şirketlerin katlanacağı derecelendirme hizmeti maliyetlerinin zamana yayılabilmesi amacıyla, derecelendirme yükümlülüğü kapsamındaki şirketlerin kredi tahsisi için 31.08.2021 tarihine kadar yetkili derecelendirme kuruluşu ile sözleşme imzalanmış olması ve söz konusu süre içerisinde yapılmış olan derecelendirme taleplerine yönelik hazırlanacak derecelendirme raporunun 31.12.2021 tarihine kadar tamamlanması şartıyla; henüz derecelendirme raporu hazırlanmamış olsa da, sözleşme yapıldığını ispat edecek bir belge alınarak kredi kullandırımına 31.12.2021 tarihine kadar devam edilebilmesine olanak tanınmasına,

– Derecelendirme notunun kredi kullandırım anında değil kredi limit tahsisi aşamasında ibraz ve talep edilmesine,

– Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurum internet sitesinde yayımlanmasına

karar verilmiştir.