Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri Nasıl Vergilendirilir? | Muhasebe  News

Yıllara yaygın inşaat ve onarım işi yapanlara 1 Mart 2021 tarihinden itibaren yapılacak hakediş ödemelerinden ise %5 stopaj yapılacaktır.

04.02.2021 Tarih ve 31385 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu Maddesinde Yer Alan Vergi Kesintisi Oranlarına İlişkin 2009/14593 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesinti Oranlarına İlişkin 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3491)” uyarınca, Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemelerinde tevkifat oranı %3’den %5’e yükseltildi.

Karar, Mart ayı başından itibaren yapılacak ödemelerde uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.