26/01/2021 Tarihli ve 31376 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan KİK Mevzuatı Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetme…

 

 

26/01/2021 Tarihli ve 31376 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan KİK Mevzuatı

 

 

26/01/2021 Tarihli ve 31376 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan KİK Mevzuatı

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Kamu İhale Tebliği (No: 2021/1)