İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı No 100 ile

Mesai başlangıç ve bitiş saatlerinin;

  • Bakanlıklara bağlı ve ilgili Kurum ve Kuruluşlar için 09:00-16:30,
  • Mahalli İdareler için 09:00 -16:30,
  • Sağlık Sektörü için 08:30 -16:30,
  • İlkokul – Ortaokul – Ortaöğretim kurumları için 09:00-17:00,
  • Okul Öncesi eğitim kurumları ve Kreşler için 07:00-19:00,
  • KİT’ler için 09:00 -16:30,
  • Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşları için 07:00-16:00, olarak düzenlenerek kademeli mesai uygulamasına geçilmesine,

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca toplu taşıma ve ulaşım hizmetlerinin sefer saat ve sıklıklarının kademeli mesai uygulaması doğrultusunda planlanması ve aksaklığa mahal verilmeden uygulanmasına,

Vatandaşlarımızın bu süreçte kalabalık ortamlardan uzak durmaları, zorunlu haller dışında hane halkı dışındaki kişilerle temas edilmemesi ve ev ziyaretlerinden kaçınmaları konularında bilgilendirici/bilinçlendirici faaliyetlere ağırlık verilmesine,

Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşları için yukarıda belirlenen kademeli mesai saatlerinin uygulanmasına, gerekli hazırlıkları yapabilmeleri ve Büyükşehir Belediye Başkanlığınca toplu taşıma hizmetleri ile ilgili gerekli planlamaların yapılabilmesi açısından 09.11.2020 Pazartesi gününden itibaren başlanmasına, bunun dışında yukarıda belirtilen tüm hususlara ilişkin kararların uygulamasına ise 04.11.2020 Çarşamba gününden itibaren başlanmasına,

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, Karar verilmiştir.

Kararın tam metni için tıklayınız: http://www.istanbul.gov.tr/kurumlar/istanbul.gov.tr/PDF/il_Hifzissihha_Meclis_Karari_No_100.pdf