DUYURU 486 web sitemize eklenmiş olup,  aşağıdaki konular hakkındadır.

  • 30.09.2020 Tarihli Geçici Vergi Hesaplamalarında Kullanılacak Değerleme Kurları

Özet: USD alış :7,8080, EURO alış:9,1281

  • Döviz ve Altın Alımında Uygulanan Banka Sigorta ve Muamele Vergisi (BSMV) “Yüzde 1″den “Binde 2” Düzeyine Düşürüldü

Özet: 15 Mayıs 2019 tarihinde  döviz alım işlemlerine binde 1’lik vergi uygulanmaya başlanmış, bu oran Aralık 2019’da binde 2’ye, Mayıs 2020’de yüzde 1’e yükseltilmişti. Bugün bu oran tekrar binde 2’ye düşürülmüştür.

  • TL Mevduat Faizi Stopaj Oranları Düşürüldü

Özet: TL mevduatlara ödenen faizlerden, vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplar için daha önce yüzde 15 olan stopaj yüzde 5’e, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 12 olan stopaj yüzde 3’e düşürüldü.1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 olan stopaj ise sıfırlandı.

  • VERBİS’e Kayıt İçin Son Gün!

Özet: Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23/06/2020 tarihli ve 2020/482 sayılı Kararı ile yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen süre 30.09.2020 tarihine uzatılmıştı. Söz konusu kapsama girenlerin (herhangi bir süre uzatımı olmaz ise) süreyi geçirmemeleri önem arz etmektedir.

  DUYURU için tıklayınız.

  DUYURU’lara “ https://www.erisymm.com/duyurular/ ” web adresimizden ulaşabilirsiniz.

   Günlük mevzuat akışına “https://www.erisymm.com/category/genel/ “web adresimizden ulaşabilirsiniz.

   Bilgilerinize sunulur.