DUYURU 485 web sitemize eklenmiş olup,  aşağıdaki konular hakkındadır.

  • Kar Dağıtımı Sınırlamasının Uygulanma Süresi 3 Ay Daha Uzatıldı

Özet: 3 aylık süre uzatımı uyarınca sermaye şirketlerinde, 31.12.2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebilir, geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemez, genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemez.

  • İş Sözleşmesi Fesih Yasağı 2 Ay Daha Uzatıldı

Özet: 2930 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca ;

  • 4857 sayılı Kanunun geçici 10’ uncu maddesi gereği işten çıkarma yasağı 17/9/2020 tarihinden itibaren,
  • Nakdi ücret desteğinden yararlanma süresi de 17/09/2020 tarihinden itibaren,

2 ay daha uzatılmıştır.

  • Uygulayıcılar İçin Kimi Tereddütlü Konulara Gelir İdaresinin Verdiği Cevaplar

Özet:

  • Zarardan ötürü sermayenin 2/3 oranında yitirilmesi nedeniyle ortak tarafından karşılanan kısmın KV tabi olup olmayacağı hk.
  • Konkordato sürecine giren firmaya verilen geçici mühlet süresi içinde şüpheli alacak karşılığı ayrılmayan, geçici mühletin kaldırılmasını müteakiben dava/icra takibine de konu edilmeyen alacak için, geçici mühletin kaldırılması kararının istinaf aşamasında kaldırılarak geriye dönük kesin mühlet verilmesi halinde, kesin mühlet kararına istinaden karşılık ayrılıp ayrılamayacağı hk. 
  • Sahte Çıkan Çek İçin Açılan Ceza Davasına Göre Şüpheli Alacaklar Karşılığı Ayrılıp Ayrılamayacağı hk.
  • Google dan alınan reklam hizmeti için ödenen tutara tevkifat yapılıp yapılmayacağı hk.

  DUYURU için tıklayınız.

  DUYURU’lara “ https://www.erisymm.com/duyurular/ ” web adresimizden ulaşabilirsiniz.

   Günlük mevzuat akışına “https://www.erisymm.com/category/genel/ “web adresimizden ulaşabilirsiniz.

   Bilgilerinize sunulur.