Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik kapsamında Çevre Kanunu Ek-1 sayılı listesindeki ürünlerin geri kazanım katılım paylarının beyanı ile tahsiline yönelik gerçekleştirilecek iş ve işlemler hakkında Bakanlığa iletilen dilekçe, başvuru ve şifai görüşmeler doğrultusunda hazırlanan Sıkça Sorular Sorular derlenerek Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün web sitesinde yayımlanmıştır.

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Sıkça Sorulan Sorular’a ulaşmak için tıklayınız.