Meslek Mensupları Sokağa Çıkma Yasağından Muaf Sayı : 2020/ Konu : Sokağa çıkma yasağı YMM VE SMMM ODALARI BAŞKANLIKLARI’NA T.C. İçişleri Bakanlığının…

 

 

Meslek Mensupları Sokağa Çıkma Yasağından Muaf

Meslek Mensupları Sokağa Çıkma Yasağından Muaf

Sayı : 2020/

Konu : Sokağa çıkma yasağı

YMM VE SMMM ODALARI BAŞKANLIKLARI’NA

T.C. İçişleri Bakanlığının 12/05/2020 tarihli ve 7887 sayılı Genelgesi ile 15.05.2020-19.05.2020 tarihleri arasında Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir. Bursa, Eskişehir, Gaziantep. İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilimiz sınırlan içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanmıştır. Anılan Genelge’nin 3 üncü bölümünde sokağa çıkma yasağından istisna olan kişiler sayılmıştır.

Bu kez. Bakanlığın 13/05/2020 tarihli ek genelgesi ile meslek mensuplarımız ve bunların yanlarında çalışanlar 12/05/2020 tarihli ve 7887 sayılı Genelgenin “3-İstisna Kapsamında Olan Kişiler” bölümüne eklenmiş, bunların 15-19 Mayıs 2020 tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma yasaklarından muaf oldukları ayrıca karar verilmesi halinde 31/05/2020 tarihine kadar uygulanacak sokağa çıkma yasaklarından muaf olacakları belirtilmiştir.

Söz konusu Genelgenin yayımını müteakip Bakanlıkla yapılan görüşmelerde 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan meslek mensupları için kısıtlamanın yurt genelinde devam ettiği. Genelge ile getirilen muafiyetin bu durumda olan meslek mensuplarını kapsamadığı belirtilmiştir.

İçişleri Bakanlığının Genelgesi uyarınca meslek mensuplarının sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde yapılan kontrollerde mesleki kimliklerini göstermeleri yeterli olup ayrıca bir izin belgesi almalarına gerek bulunmamaktadır. Meslek mensuplarının yanlarında çalışanlar için ise meslek mensuplarının ekli yazıyı düzenlemeleri, çalışanların bu yazı ile birlikte SGK İşe giriş bildirgelerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Emre KARTALOĞLU

.

Çalışanlar İçin Düzenlenecek Dilekçe Örneği (Word)

Kaynak: TÜRMOB

 

T.C. Ankara Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 13.05.2020 tarih ve 2020/34 sayılı kararı ile;

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik, Yeminli Mali Müşavirlik büroları açık olacak işyeri, işletme ve kurumlar arasında sayılmış,

Meslek mensuplarımız ve çalışanları 16-17-18-19 Mayıs 2020 tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmuştur.

T.C. Ankara Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı İçin Tıklayınız