Bazı Mallara Uygulanacak ÖTV 2301 26 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31080 Karar Sayısı: 2301 Bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi oran…

 

 

Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2301)

Bazı Mallara Uygulanacak ÖTV 2301

26 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31080

Karar Sayısı: 2301

Bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi oran ve tutarlarının yeniden belirlenmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

25 Mart 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

25/3/2020 TARİHLİ VE 2301 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1– (1) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı malların vergi oranları ile (B) cetvelinde yer alan bazı malların vergi oranlan ve asgari maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

(A) CETVELİ

G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Oranı (%) Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)
2202.10.00.00.13 Kolalı gazozlar 35

(A) CETVELİ

G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Oranı (%) Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)

Maktu Vergi Tutarı (TL)

2402.10.00.00.11 Tütün İçeren purolar 80 0,3506 0,4686
2402.10.00.00.12 Uçları açık purolar 80 0,3506 0,4686
2402.10.00.00.19 Sigarillolar 80 0,3506 0,4686
2402.90.00.00.00 Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)

-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar

80 0,3506 0,4686
2403.19.10.00.19 Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar) 40 0,0500 0,4539
2403.19.90.00.19 Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçen ambalajlarda olanlar) 40 0,0500 0,4539

MADDE 2– (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3– (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.