GİB – Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Duyurusu Tevkifata ( Stopaj) tabi gider kayıtlarının “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine” otomatik… 

 

 

GİB – Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Duyurusu

 

GİB – Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Duyurusu

Tevkifata ( Stopaj) tabi gider kayıtlarının “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine” otomatik aktarılması için beyanname oluşturulmadan önce “bu dönem vergiye ilişkin kesintilerimi beyan edeceğim” seçeneği “evet” işaretlenerek beyannamenin oluşturulması gerekmektedir. Söz konusu işlemin yapılmaması durumunda “Matrah ve Vergi Bildirimi” tablosuna “Stopaj Tür Kodları” yansıyamayacaktır.