Türkiye Muhasebe Standartlarına İlişkin Sunum ve Diğer Açıklayıcı Materyaller SUNUMLAR İNDİRME BAĞLANTISI  UFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri Açıklayıcı Örn…

 

 

Türkiye Muhasebe Standartlarına İlişkin Sunum ve Diğer Açıklayıcı Materyaller

Türkiye Muhasebe Standartlarına İlişkin Sunum ve Diğer Açıklayıcı Materyaller

SUNUMLAR

İNDİRME BAĞLANTISI

 UFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri Açıklayıcı Örnekler  İndir
 UFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri Karar Gerekçeleri  İndir
 IFRS 17’de Yapılması Planlanan Değişiklikler Sunumu (Temmuz 2019)  İndir
 TFRS 9 Kapsamında Finansal Araçlara İlişkin Değer Düşüklüğü Karşılıkları ve Bankacılık Sektöründeki Uygulaması Sunumu  İndir
 Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve Sunumu  İndir
 TFRS 16 Kiralamalar Sunumu  İndir
 UFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri Sunumu

 İndir

 BOBİ FRS Sunumları

 İndir

 İndir

 İndir

 

 

 

Kaynak: Kamu Gözetimi Muhasebe Denetim Standartları Kurumu