4760 Sayılı Kanun 12 nci Maddesi (3) Numaralı Fıkrası 31 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30995 CUMHURBAŞKANI KARARI Karar Sayısı: 1952 4760 say…

 

 

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hükmünün 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi İçin Uygulanmamasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1952)

4760 Sayılı Kanun 12 nci Maddesi (3) Numaralı Fıkrası

31 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30995

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 1952

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmünün 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmamasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkur madde gereğince karar verilmiştir.

30 Aralık 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

30/12/2019 TARİHLİ VE 1952 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1– (1) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmü, aynı Kanuna ekli (III) sayılı listenin; (A) cetvelinde yer alan malların asgari maktu vergi tutarları ile (B) cetvelinde yer alan malların asgari maktu ve maktu vergi tutarları hakkında 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmaz.

MADDE 2– (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3– (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.