DUYURU 454 web sitemize eklenmiş olup, Cumartesi günü Resmi Gazetede yayımlanan 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda yer alan düzenlemelere ilişkindir.

 • 3 yeni vergi ihdas edildi: Dijital hizmet vergisi, konaklama vergisi, değerli konut vergisi.
 • Binek otomobillerin giderlerine kısıtlama geldi.
 • Gelir vergisi tarifesine yeni bir dilim eklendi. 500 bin TL’nin üstündeki gelir için %40 oranında vergi uygulanacak. Yeni dilim, ücret dışındaki gelirlere (kira, gayrimenkul satış kazancı, serbest meslek kazancı gibi) 2019 yılı için uygulanacak.
 • 500 bin TL üzerinde ücret geliri olanlar yıllık beyanname verecek.
 • Vergiye uyumlu mükellefler için uygulanan vergi indiriminde şartlar yumuşatıldı.
 • Personele verilen yolcu kartı vb. ulaşım ödeme araçları günlük 10 TL’yi geçmiyorsa vergiden istisna olacak.
 • Şahısların (ressam, şair, yazar, yazılımcı vb.) telif kazancı 500 bin TL’yi aşarsa gelir vergisi istisnası uygulanmayacak.
 • Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı, bir takvim yılında 100 bin Türk lirasını geçmeyen veya bu tutarı geçse bile ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet alışlarının % 5’ini aşmayan mükellefler izaha davetten faydalanabilecek ve ziyaa uğratılan vergi üzerinden % 20 oranında vergi ziyaı cezası uygulanabilecektir.
 • Vergi ziyaı cezalarında ilk defa işlenip işlenmediğine bakılmaksızın indirim oranı % 50 olarak belirlendi. Uzlaşmanın vaki olması halinde ödenecek vergi ziyaı cezası için % 25 oranında indirimden yararlanılmasına imkan sağlandı.
 • Vergi ihtilaflarında kanun yolundan vazgeçene önemli indirimler getirildi.
 • Döviz alımında vergi (BSMV) binde 1’den binde 2’ye çıkartıldı.
 • Karşı tarafa yükletilen avukat vekalet ücretine ilişkin gelir vergisi tevkifatının ödeyenler tarafından yapılacağı düzenlenerek, bu konudaki karmaşa giderildi.

  DUYURU için tıklayınız.

  DUYURU’lara “ https://www.erisymm.com/duyurular/ ” web adresimizden ulaşabilirsiniz.