DUYURU 452 web sitemize eklenmiş olup,

e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu vb. Elektronik Belge Uygulamalarında Yapılan Değişiklikler

 • 2018 veya 2019 Hesap Dönemlerinde Brüt Satış Hasılatı 5 Milyon TL ve Üzeri Olan Mükellefler 1/7/2020 Tarihinden İtibaren e-Fatura Uygulamasına Geçmek Zorunda (2018 yılı brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 1/1/2020 tarihinden itibaren elektronik defter tutmak ve e-Fatura, e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.)
 • Halihazırda e-Fatura Yükümlüsü Olanlar 1/1/2020 Tarihine Kadar e-Arşiv Fatura Uygulamasına Dahil Olacak
 • e-Arşiv Fatura Uygulamasına Dahil Olmayanlar 30 Bin TL’yi Aşan (Vergi Mükelleflerine Düzenlenenler Açısından 5.000 TL’yi Aşan) Faturaları e-Arşiv Fatura Olarak Düzenleyecek
 • e-Fatura Uygulamasına Dâhil Olan Mükelleflerin e-Arşiv Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu
 • Brüt Satış Hasılatı 25 Milyon TL ve Üzerinde Olan Mükellefler İle Diğer Kimi Mükellefler 1/7/2020 Tarihinden İtibaren e-İrsaliye Yükümlüsü Olacak
 • e-İrsaliye Uygulamasına Geçiş
 • e-İrsaliye Yanıtı
 • Hali Hazırdaki Serbest Meslek Erbapları 1/6/2020 Tarihine Kadar e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına Dahil Olacak
 • e-Belge Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Belgelerin Kâğıt Olarak Düzenlenebileceği Haller
 • Diğer Hususlar ve Tebliğin Bütünün İncelenmesinin Önemi

-e-Defter Uygulamasına İlişkin Değişiklikler

 • e-Defter Uygulamasına Geçişte e-Faturaya Geçiş Tarihinin Dikkate Alınması
 • Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerde e-Defter Zorunluluğu
 • E-Defterin Oluşturulma, NES veya Mali Mühürle Zaman Damgalı İmzalanması/Onaylanması Süresi ve Mükellefin Tercihi
 • 1/1/2020 Tarihinden İtibaren Defter ve Beratların İkincil Kopyalarının 10 Yıl Süre İle Özel Entegratör ya da Başkanlık Bünyesinde Saklanması
 • Diğer Hususlar ve Tebliğin Bütünün İncelenmesinin Önemi

hakkındadır.

  DUYURU için tıklayınız.

  DUYURU’lara “ https://www.erisymm.com/duyurular/ ” web adresimizden ulaşabilirsiniz.

   Günlük mevzuat akışına “https://www.erisymm.com/category/genel/ “web adresimizden ulaşabilirsiniz.

   Bilgilerinize sunulur.