Ar-Ge’ye geçen yıl yaklaşık 30 milyar lira harcandı

Türkiye’de gayrisafi yurt içi araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) harcaması, 2017’de bir önceki yıla göre yüzde 21,2 artarak 29 milyar 855 milyon lira oldu.

Ar-Ge'ye geçen yıl yaklaşık 30 milyar lira harcandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “2017 Yılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması” sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu harcamanın gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı 2016’da yüzde 0,94 iken, 2017’de yüzde 0,96’ya yükseldi. Gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcaması, 2017’de bir önceki yıla göre yüzde 21,2 artarak 29 milyar 855 milyon lira oldu.

Ar-Ge harcamalarında mali ve mali olmayan şirketler yüzde 56,9 ile en büyük paya sahipken, bunu yüzde 33,5 ile yükseköğretim takip etti. Kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından yapılan Ar-Ge harcamalarının da dahil olduğu genel devlet Ar-Ge harcamalarının toplam Ar-Ge harcamaları içindeki payı ise yüzde 9,6 olarak kayıtlara geçti.

Ar-Ge harcamalarının 2017 yılında yüzde 49,4’ü mali ve mali olmayan şirketler tarafından finanse edilirken, bunu yüzde 33,6 ile genel devlet, yüzde 13,3 ile yükseköğretim, yüzde 3,5 ile yurt dışı kaynaklar ve yüzde 0,1 ile yurt içi diğer kaynaklar takip etti.

Ar-Ge personeli arttı

Tam zaman eşdeğeri (TZE) cinsinden geçen yıl toplam 153 bin 552 kişi Ar-Ge personeli olarak çalıştı. Bir önceki yıla göre TZE cinsinden Ar-Ge personeli sayısındaki artış yüzde 12 olarak hesaplandı. Ar-Ge personelinin sektörler itibarıyla dağılımına bakıldığında ise TZE cinsinden toplam Ar-Ge personelinin yüzde 57,3’ü mali ve mali olmayan şirketlerde, yüzde 35,4’ü yükseköğretimde ve yüzde 7,4’ü kar amacı olmayan kuruluşların da dahil edildiği genel devlet sektöründe yer aldı.

TZE cinsinden kadın Ar-Ge personel sayısı, 2017’de 49 bin 235 kişiyle toplam Ar-Ge personel sayısının yüzde 32’sini oluşturdu. TZE cinsinden kadın Ar-Ge personel oranı mali ve mali olmayan şirketlerde yüzde 25,1, kar amacı olmayan kuruluşların da dahil edildiği genel devlette yüzde 28,6, yükseköğretimde ise yüzde 44 oldu.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 1. Düzeye göre, aynı dönemde Ar-Ge harcamalarının en yüksek olduğu bölge yüzde 32,7 ile Batı Anadolu olurken, bunu yüzde 25,8 ile İstanbul ve yüzde 15,6 ile Doğu Marmara Bölgesi takip etti.

Ar-Ge personel sayısına göre ise yüzde 26,4 ile İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul’u yüzde 21,6 ile Batı Anadolu ve yüzde 13,4 ile Doğu Marmara bölgeleri izledi.

Kaynak: AA