31/07/2018 tarih ve 30495 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 7 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 2, 3, 4, 7 ve 8 inci maddeleri ile 10 uncu maddesinin altı, yedi ve sekizinci fıkralarından yararlanmak için öngörülmüş olan başvuru, bildirim ve beyan süreleri 27/08/2018 tarihine (bu tarih dâhil) kadar uzatılmıştır.

Karara göre 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanunun,

− 2’nci maddesinde yer alan borçların yeniden yapılandırılması

− 3’üncü maddesinde yer alan dava hakkından vazgeçilmesi

− 4’üncü maddesinde yer alan inceleme aşamasında bulunan işlemler

− 7’nci maddesinde yer alan kesinleşmiş sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarının yeniden yapılandırılması

− 8’nci maddesinde yer alan ön değerlendirme, araştırma veya tespit aşamasında olan eksik işçilik prim tutarları ile kesinleşmemiş idari para cezalarının yeniden yapılandırılması

− 10’uncu maddesinin altı, yedi ve sekizinci fıkralarında yer alan borçlar için öngörülmüş olan başvuru, bildirim ve beyan süreleri 31 Temmuz 2018 tarihinden 27 Ağustos 2018 Pazartesi gününe uzatıldı.

Ancak

− Varlık barışı ile ilgili yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının, maddedeki hükümler çerçevesinde Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara vergi ödenmeksizin bildirilme ve getirme süresi (md 10/13-g)

− Yurtiçindeki varlıkların vergi ödenmeksizin bildirim süresi (md 10/13-g)

− Meslek kuruluşları üyeleri ile odaların borçlarına ilişkin başvuru süreleri uzatılmadı.