Geriye Yönelik Prim Teşviklerinden Yararlanmaya Dair Duyuru

23.05.2018

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından işverenlerin geriye dönük teşvik uygulamalarından yararlanabilmeleri için hazırlanan yazılım işletime açılmıştır.
Uygulamanın kullanımına ilişkin kılavuza;  http://www.sgk.gov.tr/KullanimKlavuzu.pdf adresinden ulaşılabilir.