Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları III-48.1.c 10 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30417  Sermaye Piyasası Kurulundan: MADDE 1 – 28/5/2013 tarihli v…

 

 

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-48.1.c)

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları III-48.1.c

10 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30417 

Sermaye Piyasası Kurulundan:

MADDE 1 – 28/5/2013 tarihli ve 28660 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1)’nin geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2017” ibaresi “31/12/2019” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.