“İhracat İşlemlerinde E-Fatura Uygulamasında Gümrük Çıkış Beyannamesine Navlun ve Sigortanın Yazılması Hakkında Duyuru “ iptal edilmiştir.

“2/4/2018 tarihinde Gümrük Ticaret Bakanlığı’nca yapılan duyuru ile ihracat işlemleri kapsamında düzenlenen e-Faturalarda sigorta ve navlun bedellerinin kalemlere dağıtılmak yerine istenmesi halinde duyuru ekindeki dokümana uygun olacak şekilde GÇB’de ayrıca gösterilebileceği ifade edilmiş ve uygulamanın 16 Nisan 2018 tarihi itibariyle mükelleflerimizin erişimine sunulacağı ifade edilmiştir.
Bununla birlikte, Gümrük Ticaret Bakanlığı yetkililerince Başkanlığımıza yapılan bilgilendirme neticesinde, ortaya çıkan bir takım teknik sorunlar nedeniyle söz konusu uygulamanın gerekli düzeltmeler yapılana kadar ileriki bir tarihe ertelenmesine karar verildiği ve bu nedenle “http://risk.gtb.gov.tr/duyurular/ihracat-islemlerinde-efaturada-beyannameyenavlun-vesigortanin-yazilmasi-hakkinda-duyuru ” adresi üzerinden yayınlanan duyurunun ve eki dokümanın kaldırıldığı belirtilmiştir.
Bu nedenle; söz konusu uygulama ile mükelleflerimize getirilen sigorta ve navlun bedellerinin e-Fatura üzerinde ayrıca gösterilme imkanı Gümrük Ticaret Bakanlığı’nca gerekli düzeltmeler yapılana kadar ertelenmiş bulunmaktadır. İlgili Bakanlıkça gerekli teknik düzeltmeler yapıldığında gerekli duyurular ilgili Bakanlık ve Başkanlığımız tarafından ayrıca yapılacaktır.
Duyurulur.”