Devreden KDV iadesinden vazgeçildi

Şirketlerin mali yapılarında kritik bir sıkışıklık yaratan KDV iadesi sorununu çözmek üzere hazırlanan Katma Değer Vergisi Kanunu tasarısındaki önemli bir hüküm, TBMM Genel Kurulu’nda yapılan görüşmelerde metinden çıkarıldı.

Devreden KDV iadesinden vazgeçildi

Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu’nda köklü değişiklikler içeren tasarının TBMM Genel Kurulu’nda yapılan görüşmelerinde, KDV iadeleriyle ilgili önemli bir hükmü metinden çıkarıldı.

İktidar partisi milletvekillerinin verdiği önergeyle devreden katma değer vergisinin on iki ay içinde indirim yoluyla giderilememesi hâlinde iade edilmesini öngören düzenleme tasarıdan çıkarıldı. KDV Kanunu’nun, KDV indirimlerini düzenleyen 29’uncu maddesinde, indirilecek KDV’nin vergiye tabi işlemler dolayısıyla hesaplanan KDV’den daha fazla olması halinde, aradaki farkın sonraki döneme devredileceği ve iade edilmeyeceği hükmü yer alıyordu. Plan Bütçe Komsiyonu’nda, bu madde içinde yer alan “Devrolunur ve iade edilmez” hükmü çıkarılarak “Devrolunur ve 12 ay süreyle indirim yoluyla giderilememesi halinde bu süreyi izleyen 6 ay içerisinde talep edilmesi şartıyla iade edilir” ifadesi getirilmişti.

TBMM Genel Kurulu’nda verilen önerge ile maddeden, devreden KDV’nin 12 ay içinde indirim yoluyla giderilememiş halinde, 6 ay içinde iade edilmesini öngören düzenleme metinden çıkarıldı.

İade edilmeyen KDV’ye faiz de ödenmeyecek

Öte yandan, DÜNYA’nın edindiği bilgiye göre TBMM Genel Kurul’nda görüşülmekte olan torba tasarının, 15. maddesi ile iade edilmeyen KDV’ye faiz ödenmesini öngören hüküm de metinden çıkarılacak.

Maliyet unsurları tam olarak hesaplanmadığı gerekçesiyle

DÜNYA’ya bilgi veren kaynaklar, bu maddenin hazırlanması sırasında maliyet unsurlarının tam olarak hesaplanamadığını belirterek, bu yönde bir düzenleme yapma ihtiyacının ortaya çıktığını kaydettiler. Düzenlemeyle ilgili başka maddelere yönelik 6 civarında daha önerge hazırlandığı ve bunların da tasarıdan bazı hükümlerin çıkarılmasını öngördüğü ifade edildi. Önerge ile madde tamamen değiştirilerek başka hükümler eklendi. Buna göre, VUK’un 322’nci maddesine göre değersiz hale gelen alacaklara ilişkin hesaplanan ve beyan edilen KDV, alacağın zarar yazıldığı vergilendirme döneminde indirim konusu yapılabilecek.

Tasarıdan, birleştirilmiş KDV beyannamesi de çıkarıldı

Grup şirketlerine birleştirilmiş KDV beyannamesi verme yolunu açan düzenleme Katma değer Vergisi Kanun tasarısından çıkarıldı. Söz konusu düzenlemeyle, Maliye Bakanlığı, kurumlar vergisi mükelleflerinin talebi üzerine, katma değer vergisi beyannamelerinin birleştirilmesine ilişkin olarak en az yüzde 50 oranında ortağı olduğu diğer kurumlar vergisi mükellefleriyle birlikte talepte bulunan kurum nezdinde grup katma değer vergisi mükellefiyeti tesis etme konusunda yetki alıyordu.

Görüşmelerde AK Parti’nin verdiği önergeyle, Maliye Bakanlığına birden fazla mükellef adına “grup KDV mükellefiyeti” tesis edilebilmesi için verilen yetki düzenlemesi tasarıdan çıkarıldı. Böylece, birbiriyle yüzde 50 ve daha fazla ortaklık ilişkisi olan şirketler ile kamu kurumlarına ait iktisadi işletmeler için ayrı ayrı değil, birleştirilmiş Katma Değer Vergisi beyannamesi verme düzenlemesinden vazgeçildi.

Söz konusu maddenin, TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşmeleri sırasında HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, bir tek grup şirketlerinde kullanılabilecek bir yetkinin Maliye Bakanlığı’na verildiğini belirterek, “Rekabette zaten avantajlı olan büyük şirketlere karşı geneli korumamız lazım, küçük esnafı, küçük toptancıyı, aradaki pek çok firmayı korumamız lazım. Bu anlamda ben bu maddenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu yetkiyi verdiğimiz anda yalnızca küçük bir azınlığa bu yarayacak, geniş esnaf kesimine, toptancı kesimine yaramayacak” diye konuştu.

Naci Ağbal: Etki analizi çalışması yapıyoruz

Genel Kurul’da milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtlayan Maliye Bakanı Naci Ağbal, AK Parti hükümetleri döneminde eğitimden giyime, turizmden sağlığa, temel gıda maddelerine kadar vergi oranlarında önemli indirime gidildiğini söyledi. Yerli üretimi artırma, üretim amaçlı KDV oranlarında indirime gittiklerini belirten Ağbal, bakanlık olarak şu anda katma değer vergisi oranlarına ilişkin bir etki analizi çalışması yaptıklarını açıklayarak, “Bugüne kadar yaptığımız bütün indirimleri de dikkate alarak varsa diğer indirimleri de yaparız” dedi.

Kaynak:https://www.dunya.com/ekonomi/devreden-kdv-iadesinden-vazgecildi-haberi-409446